Realizacja projektu

Projekt realizowany w ramach działania Leader, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Celem projektu jest podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy. Efektem realizacji celu jest zwiększenie aktywności gospodarczej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Między Odrą i Bobrem, poprzez wzrost liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju.